Rubrik

Edsbyn-Alfta.se evenemangskalendern https://www.edsbyn-alfta.se/events/rssflode.414.html Evenemang i Ovanåkers kommun sv SiteVision 4.5 Utställning Ljuset över Ovanåker, Vox Cultura https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/utstallningljusetoverovanakervoxcultura.2184.html 2018-09-01T11:00:00+02:00 Teater Det Nya Riket, Folkets Hem Edsbyn https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/teaterdetnyariketfolketshemedsbyn.2171.html 2018-09-26T18:30:00+02:00 Edsbyns IF FF - IK Huge https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/edsbynsifffikhuge.2151.html 2018-09-29T12:00:00+02:00 Skogens konung - soppteater https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/skogenskonungsoppteater.2206.html 2018-09-29T14:00:00+02:00 Edsbyns IF FF - Fagersta Södra IK https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/edsbynsiffffagerstasodraik.2155.html 2018-09-29T16:00:00+02:00 Loppis runt Norrsjön https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/loppisruntnorrsjon.2231.html 2018-09-29T17:00:00+02:00 Teater Filifjonkan som trodde på katastrofer. GodtemplargårdenIOGT-lokalen, Alfta https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/teaterfilifjonkansomtroddepakatastrofergodtemplargardeniogtlokalenalfta.2207.html 2018-09-30T14:00:00+02:00 Föreläsning om demenssjukdomar https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/forelasningomdemenssjukdomar.2235.html 2018-10-02T17:30:00+02:00 Trygghet i vardagen, en heldag för seniorer på Kulturhuset i Bollnäs https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/trygghetivardagenenheldagforseniorerpakulturhusetibollnas.2232.html 2018-10-03T08:30:00+02:00 Lill-bibblan med sagostund https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/lillbibblanmedsagostund.2190.html 2018-10-03T09:30:00+02:00 Book Club, Röda kvarn Edsbyn https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/bookclubrodakvarnedsbyn.2237.html 2018-10-03T18:30:00+02:00 Välkomna på språkcafé! https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/valkomnapasprakcafe.2177.html 2018-10-09T18:00:00+02:00 Sagostunder på Alfta bibliotek https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/sagostunderpaalftabibliotek.2187.html 2018-10-17T10:00:00+02:00 Stickcafé på Vox Cultura https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/stickcafepavoxcultura.2182.html 2018-10-17T17:00:00+02:00 Teater Det Nya Riket, GodtemplargårdenIOGT Alfta https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/teaterdetnyariketgodtemplargardeniogtalfta.2172.html 2018-10-20T15:00:00+02:00 Halloween Kids, Idrottsparken Edsbyn https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/halloweenkidsidrottsparkenedsbyn.2234.html 2018-11-03T15:00:00+01:00 Välkomna på språkcafé! https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/valkomnapasprakcafe.2178.html 2018-11-06T18:00:00+01:00 Lill-bibblan med sagostund https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/lillbibblanmedsagostund.2191.html 2018-11-07T09:30:00+01:00 Julmarknad på Jössebo Vildmark Camp https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/julmarknadpajossebovildmarkcamp.2236.html 2018-11-10T14:00:00+01:00 Sagostunder på Alfta bibliotek https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/sagostunderpaalftabibliotek.2188.html 2018-11-21T10:00:00+01:00 Stickcafé på Vox Cultura https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/stickcafepavoxcultura.2183.html 2018-11-21T17:00:00+01:00 Välkomna på språkcafé! https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/valkomnapasprakcafe.2179.html 2018-12-04T18:00:00+01:00 Lill-bibblan med sagostund https://www.edsbyn-alfta.se/events/evenemangsarkiv/lillbibblanmedsagostund.2192.html 2018-12-05T09:30:00+01:00