16
sep
09.30 - 17.30
Våsbo fäbod
Visa på karta
Slutdatumet för det här evenemanget har passerat.

Temadag Våsbo fäbodar

Du som är intresserad av kultur och kulturmiljöfrågor är välkommen till en temadag med intressanta korta föredrag, musik och mat i en fantastisk miljö.

Kan utmarksbruk bli framtidsbruk? Biosfärkandidat Voxnadalen vill ha in dina synpunkter och idéer över hur vi kan bevara och utveckla kulturlandskapet och dess skötsel, såväl det öppna odlingslandskapet som betesbruket i skogs- och andra utmarker kring fäbodar och finngårdar.

Kostnadsfritt om du anmäler dig senast 7 september
till olle.berglund@ovanaker.se eller telefon och SMS: 070-208 98 17

 Ramprogram

09.30 Välkomstfika och anmälan
09.55 Hornblåsning, Samantha Olanders mfl
10.00 Välkommen, Hanna Alfredsson/Gunilla Kindstrand
10.05 Vad vill vi med dagen, Gunilla Kindstrand Nya sätt att betrakta landskap. Rapport från Kungliga Skogs och Lantbruksakadeins seminarium.
10.20 Kulturlandskapet nu och i framtiden, Hjalmar Croneborg
10.50 Svedbovallen nya driftsformer i förvandling, Märit Andersson
11.10 Fäbodliv och ekonomi, Kristian Olofsson/Dennis Olsson
11.40 Världsarv och fäbodar, Lena Landström
12.10 Lokalt i det offentliga köket, Kajsa Stenlund
12.20 Föreningsdrift på fäbodvallen, Patrik Uhras
12.30 Fäbodlunch
13.15 Gå och prata (walk and talk), Hanna Alfredsson/Gunilla Kindstrand
14.00 Musik från fäboden, Samantha Olanders, Staffan Jonsson Samantha var med i Riksteaterns föreställning ”Fäbodland”
14.30 Skogsbete Tillväxt och ekonomi, Bröderna Johnsson
14.50 Avslutning, Gunilla Kindstrand/Hanna Alfredsson
15:00 Fika
15:30 Fäbodriksdag, Håkan Tunon Lokal Traditionell kunskap och Sedvanebruk. (Konventionen om biologisk mångfald) och artiklarna 8j och 10c. Frågor och diskussion.
16:45 Fäbodriksdagsförhandlingar. Frågor för fäbodbrukarna och fäbodbruket.
17:30 Slut på fäbodriksdagen