24
maj
kl. 19.00
Slutdatumet för det här evenemanget har passerat.

Byvandring

Litet lättsam information om platsens historia och kultur under ungefär en timmes tid.

Äger rum varje år tre onsdagar i maj kl. 19.00. Medtag eget fika.

. Norra delen av Långgatan. Guide Anders Olsson.
Samling vid Vox Cultura Långgatan 31.