19
maj
kl. 15.00
Runemo Byagård
Visa på karta

Barnföreställning premiär, Byagården Runemo

"En oväntad vänskap" är en föreställning som en del av projektet Kultursatsning för barn och unga i Ovanåker. Projektägare är Hälsinglands Kulturscen i Alfta.

Syftet med projektet är att fånga det intresse för musik och kultur som finns blandunga i Ovanåker. Målet med projektet är att genomföra en teateruppsättning där barn och ungdomar medverkar från start till slut på olika sätt. Projektet genomförs i Ovanåkers Kommuninom insatsområde 6 Kultur & Kulturarv. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Skådespelare:

Emmy Elfstrand

Ida Palm

Mimi Elfving

Bella Martinsson

Majken Elfving

Elvira Herrdahl

Angelina Uvagårds

Regissör: Katarzyna Pawlak, Matilda Wengelin

Biljett: 50 kr
Fika: 20 kr

Ingen

k_billmark@hotmail.com

Kristina Billmark Elfstrand

Hälsinglands Kulturscen