Naturstigen - Voxnabruk

Naturstigen finns i Voxnabruk, 15 km väster om Edsbyn.
Den är 3 km, i lätt terräng och ni går på den natursköna åsen Galtryggen. Välkommen.

Välkommen till Voxnabruk som ligger 15 km väster om Edsbyn. Här kan ni vandra längs Naturstigen som är 3 km och i lätt terräng. Stigen går på den natursköna åsen Galtryggen och det finns flera informationsskyltar om djur och natur i området. Skyltarna är på både svenska och engelska. Till höger finns en folder med karta och information i utskriftsvänlig pdf.

Welcome to Voxnabruk located 15 km west of Edsbyn. Here you can walk along the nature trail which is 3 km and in an easy terrain. You see it marked on the map on the next page. It goes partly on the scenic hill Galtryggen. Along the path there are several signs with information about animals and nature in the area. The signs are in Swedish and English.