Linstuga på Lasses i Silfors

Se linets väg från åkern till färdig produkt.

Besök utställningen med lin, linredskap och linprodukter. Se linets väg från åkern till färdig produkt. Öppet efter överenskommelse.

Välkommen!

Diana Sandell och Barbro Ager