Finnskogsmuseet

Museet med historien för Skandinaviens finnskogar.

Tvärskandinaviskt ämnesmuseum.
Här visas mångfalden i ämnet med kartor, foton, föremål och största litteratursamlingen, över 8 000 titlar. Utställningen visas i nyrenoverade lokaler.

Finnskogsmuseet vid Bygdegården i Skräddrabo ligger 2,5 mil söder om Alfta/Edsbyn samt 7,5 mil norr om Falun.

Museet har en inomhusutställning med 150 föremål materialet är från Tiveden i söder till lappmarken i norr, från de norrländska kustlandskapen i öster till Norge i väster.

Finnskogsmuseet har också en av de största skogsfinska bok- och artikelsamlingarna. I referensbiblioteket finns ca 4000 böcker och häften samt ca 3000 småskrifter som handlar om skogsfinnarna. Här finns även litteratur från Finland, Delaware, Tornedalen samt Finnmark.

Jag arrangerar guidade visningar i museet eller i de omgivande finnmarkerna även skräddarsydda finnskogskurser eller föredrag efter önskemål.

Välkommen!
Maths Östberg

Finnskogsmuseet folder 2017