Våsbo Fäbodar

Ett kulturreservat och en länets bäst bevarade fäbodmiljöer.

Välkommen till Våsbodagen 27 juli, kl. 10-16
Då du kika in i fäbodstugorna, njuta av den vackra miljön, fika gott i vårt fäbodcafé, titta på gamla hantverk och barnen får prova på olika hantverk.
Visning av osttillverkning och silversmide.
I fäbodcaféet serveras kolbullar mellan kl 11-14.

Våsbo fäbodar ligger drygt en mil norr om Edsbyn och är brunvitskyltad.

Hit har bönderna från Roteberg tagit sina djur på bete under flera hundra år. De fyra fäbodvallarna ligger högt i en slänt med odlingsmarken sluttande ned mot en liten bäck och en uppdikad myr i väst.

Till varje vall hör minst ett tiotal byggnader, typiska för de hus som behövdes vid en Ovanåkersfäbod vid senare delen av 1800-talet.

Hur länge Våsbo fäbodar funnits är okänt, men markerna har brukats i åtminstone 270 år. Slåtter och efterbete inom hagarna har gynnat en flora med många växtarter som blir alltmer sällsynta i dagens jordbrukslandskap.